Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 457
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,495
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 276
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,388
41. กลยุทธ์การขายแบบ Solution Selling กลยุทธ์การขายแบบเน้นการแก้ปัญหา
กลยุทธ์การขายแบบ Solution Selling  
กลยุทธ์การขายแบบเน้นการแก้ปัญหา 

โดย  ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

     หลักการและเหตุผล
                การปฏิวัติความคิดใหม่ในการขายที่ผู้ขายจะไม่จำกัดตนเองอยู่กับการมุ่งขายสินค้าแต่อย่างเดียวแต่ได้ให้มูลค่าเพิ่มกับการขายในรูปแบบของการขายการแก้ปัญหาจากสินค้าที่ตนเองเป็นตัวแทนอยู่ ขณะเดียวกันก็ทำตัวเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ารายสำคัญที่ทุกวันนี้ต่างเรียกร้องการแก้ปัญหาและคำปรึกษาอย่างมากจากพนักงานขายเพื่อจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของเขาอยู่ได้ 
                 ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยหากพนักงานขายที่สามารถให้การแก้ปัญหาและคำปรึกษา จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการขายในปัจจุบันเพราะเป็นนักขายแบบเดียวที่จะเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในปัจจุบัน เพราะลำพังสินค้าของท่านไม่เพียงพอเสียแล้วที่จะทำให้ลูกค้าสำคัญของท่านอยู่รอดได้มูลค่าเพิ่มที่สำคัญในรูปของการแก้ปัญหาและ การเป็นที่ปรึกษาที่เก่งฉกาจต่างหากที่จะทำให้ท่านแตกต่างจากบริษัท ผู้ขายสินค้ารายอื่นๆอย่างโดดเด่นและเห็นชัด และผลที่ได้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการมี LOYALTY ต่อธุรกิจของท่านในระยะยาว อย่างยากที่จะหาผู้อื่นเท่าเทียมได้ 
                  หลักสูตรนี้นำสัมมนาโดยมืออาชีพในการขายแนวใหม่ทั้งด้านการขายแบบแนวความคิดและการขายเชิงปรึกษาที่มีประสบการณ์ในอาชีพจริงมากว่า 20 ปี
                 
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับทัศคติจากการขายแบบเดิมสู่การแก้ปัญหา  การขายแนวคิดและคำปรึกษาในปัจจุบันและอนาคต
2. เพื่อให้ทราบหลักพื้นฐานของการขายแบบแก้ปัญหา  แนวความคิด และการขายแบบเชิงปรึกษา เทียบกับการขายแบบเดิมที่เน้นที่ตัวสินค้าแต่อย่างเดียว
3. สร้างทักษะในการขายแบบ Solution Selling ในชีวิตการทำงานจริง
4. เทคนิคและเคล็ดลับในการประยุกต์ใช้ในการขายแบบ Solution Selling
     
                ผู้เข้าสัมมนา    
                พนักงานขาย 
            ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
  ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย
กรรมการผู้จัดการ
เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

   หัวข้อการสัมมนา     
1.   ในอนาคตอันใกล้พนักงานขายสินค้าทุกชนิดจะไม่ขายแต่สินค้าอีกต่อไป ??
2. ลักษณะการขายแบบ Solution Selling
3. ลักษณะพื้นฐานของการขายแบบ แนวความคิด
4. ลักษณะพื้นฐานของการขายแบบ เชิงปรึกษา
5. ลำดับขั้นของความคาดหวังของลูกค้ารายสำคัญของท่าน
6. ขบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่
7. เทคนิคการขายแนวความคิด CONCEPTUAL SELLING TECHNICS
8. เทคนิคการขายแบบที่ปรึกษา CONSULTATIVE SELLING TECHNICS
9. องค์ประกอบสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเชิงกลยุทธ์ให้กับลูกค้า
10. เบื้องหลังความต้องการที่หลบซ่อนของลูกค้าแต่ละราย
11. 3 ห่วงโซ่สำคัญในการขายแบบที่ปรึกษา
12. การขายแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง และแบบ องค์กร ต่อ องค์กร
13. การสร้าง คู่ค้า และพันธมิตรระยะยาวทางการค้า
14. เทคนิคการทบทวนธุรกิจ ( BUSINESS REVIEW TECHNICS )
กับลูกค้ารายใหญ่ที่มักใช้เป็นเวทีเรียกร้องผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×