Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 49
เมื่อวาน 195
ทั้งหมด 587,764
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 51
เมื่อวาน 221
ทั้งหมด 779,546
2.หลักสูตร การบริหารทีมขายอย่างมีวิสัยทัศน์
หลักสูตร การบริหารทีมขายอย่างมีวิสัยทัศน์

หลักสูตรการฝึกอบรม    Visionary Sales Force Management 
    การบริหารทีมขายอย่างมีวิสัยทัศน์

หลักการและเหตุผล
ในโลกแห่งการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีแห่งการบริหารการขายและช่วงชิงลูกค้า ผู้บริหารไม่สามารถขาดซึ่งความสามารถในการจัดการทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแค่นั้นดูเหมือนจะยังไม่พอในยุคเศรษฐกิจใหม่นี้ที่ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองในการรู้เท่าทันศาสตร์ใหม่ๆในการบริหารงานขายและเป็นหัวหน้าทีมขายที่ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ หลักสูตรผู้บริหารการขายยุคใหม่จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อตอบปัญหาและความต้องการดังกล่าวเพื่อท่านจะได้ไม่ถูกมองจากทีมงานขายที่ท่านต้องรับผิดชอบว่าท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายขายหรือหัวหน้าพนักงานขายที่ไม่เท่าทันลูกน้อง  ลูกค้า  หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกต่อไป

ผู้ที่ควรเข้าสัมมนา
- พนักงานขายผู้ซึ่งกำลังจะถูกมอบหมายงานในการบริหารการขาย
- พนักงานฝ่ายการตลาด
- พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า
- หัวหน้าพนักงานขาย/การตลาด/บริการลูกค้า
- ผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- ผู้จัดการฝ่ายบริการ
- ผู้จัดการทั่วไป
- กรรมการผู้จัดการ / เจ้าของธุรกิจ 
- ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการฝึกอบรม : 
1. การ  Reengineering องค์กรขายในอนาคต
2. การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน
3. การคัดเลือกคนเก่งและดีเข้าร่วมงานกับบริษัท
4. การยึดเหนี่ยวเสือ
5. พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจ
6. ขบวนการทำงานของจิตในการสร้างความคิดเชิงบวกและลบ
7. ลักษณะการเป็นผู้นำทีมการขายเชิงบวก
8. การสร้าง AQ และ EQ ของทีมขายของท่าน
9. การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าวและอาวุโส
10. การควบคุมการประชุมการขาย
11. วงจรการฝึกตัวต่อตัว
12. หลักของการเป็นผู้นำในงานขาย
13. 360 Degree Leadership
14. EQ ของนักขายและผู้บริหารการขาย
15. วงจร ของการ Designing and Managing the Sales Force
16. Motivation of Maslow and Herzbert  styles
17. ทฤษฎีการเป็นผู้นำตลาด 3 แบบของบริษัทของท่าน
18. การสร้างความเป็นผู้นำต่อลูกค้าของท่านในฐานะที่ปรึกษา
19. สูตรต้องห้ามของผู้จัดการขาย
20. การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
21. การตั้งมาตรฐานและการวัดผลงานทีมขายของท่าน
22. การวางแผนการขายประจำวัน
23. การบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารงานขาย
24. การควบคุมกิจกรรมของทีมงานขาย
25. การประเมินผลพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×