Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 350
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,828
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 372
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,588
70. หลักสูตร “การสร้าง Customer Centric Mindset เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร”
How to Build Customer Centric Mindset to Achieve Your Business Objectives

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ปตท จำกัด ( มหาชน )

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการบริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
รองผู้อำนวยการ บริษัทโอสถสภา จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไปบริษัท ทีโอเอ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน
ผู้เขียนหนังสือ : 50 จุดพลิกสู่ความเป็นผู้นำ 4.0
                        การเจรจาต่อรอง Version 3.0 แบบได้ผล 100%
                        และ 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลก

หลักการและเหตุผล
         ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขาย ทีมการตลาด การบริการ และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆเช่น HR  บัญชีการเงิน คลังสินค้าและจัดส่งสินค้า ที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้  เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและ อบรมความสามารถทางด้าน Customer Centric ให้กับทีมงาน หากแต่เป็นการสร้าง Mindset ที่ถูกต้องและความคิดเชิงบวกให้กับทีมงานซึ่งถึงแม้ยังด้อยประสบการณ์แต่หากสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว การสร้างทีมเสือคงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้บริหารเป็นแน่ หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้าง  Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานของบริษัทซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม  นอกเหนือจากการสร้างทักษะเฉพาะในวิชาชีพของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีการฝึกอบรมกันอยู่แล้ว


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบพื้นฐานของหลักการทางด้าน Mindset และ  พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ 
2. เพื่อตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานของท่านเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นได้
3. เพื่อเสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้น Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้เกิดกับทีมงานการขายและการตลาดผู้เป็นแนวหน้าของธุรกิจของท่านซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพจน์ต่อลูกค้าของท่าน
4. เพื่อเสริมสร้าง AQ ( สติปัญญาแห่งความอดทน ) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) ที่จำเป็นต่อทีมขายและทีมการตลาดของท่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางยอดขายในระยะยาวกับองค์กร 

หัวข้อสัมมนา
1. Customer Centric ความสำนึกที่ต้องสร้างในทุกหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้าคนสำคัญ 
2. Mindset, Skillset และ Toolset 
3. บทบาทของ Mindset ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ Fixed Mindset และ Growth Mindset 
4. แบบทดสอบ Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวก 
5. วิธีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน
6.ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA , ห่วงโซ่ BFTA 
7. ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมเชิงรุก
8. ความเป็นผู้นำและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ
9. การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัท และ Workshop การจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา
10. การกำหนดเป้าหมาย และ การสร้างความมั่นใจกับทีมงาน
11. Workshop การตรวจสอบ EQ และ IQ ทางการขายของทีมของท่าน 
12. การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมงานของท่าน 
13. เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า 
14. การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา
15. กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ
16. เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า 
17. การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา 
18. กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ 
19. Workshop 20/80 +90/10 
20. การเพิ่มสถิติการขายของธุรกิจของท่าน 
21. การดูแลลูกค้าในยุค 4.0 และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
22. การทำให้พนักงานแสดงผลงานมากที่สุด 
23. แนวทางวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม 
24. หลักการว่ากล่าวและตักเตือน

ผู้ควรเข้าสัมมนา 
1. พนักงานขายอาวุโส /หัวหน้าพนักงานขาย
2. หัวหน้าพนักงานด้านบริการลูกค้า
3. เจ้าหน้าที่การตลาด / หัวหน้าพนักงานการตลาด 
4. ผู้จัดการฝ่ายขาย 
5. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
6. ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
7. ผู้จัดการด้านการประสานงานการขาย/การตลาด 
8. ผู้จัดการและทีมงานฝ่ายสนับสนุนเช่น ฝ่าย HR ฝ่าย บัญชีและการเงิน ฝ่าย คลังสินค้าและจัดส่ง 
9. กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
10. พนักงานขายอาวุโส 
11. เจ้าของธุรกิจทั่วไป

การฝึกอบรมใช้หลักการผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์การการฝึกอบรมแบบ TWCC
(Training,Workshop,Coaching and Consulting ) 
โดยเน้นการทำ Workshop และมี VDO ประกอบการฝึกอบรมตลอด 1 วัน 6 ชั่วโมง

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×