Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 101
เมื่อวาน 195
ทั้งหมด 587,816
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 103
เมื่อวาน 221
ทั้งหมด 779,598
46. เทคนิคการขายและจิตวิทยาในการกอบกู้ยอดขายแบบเน้นคุณค่าด้วยทางออกที่มากกว่าลดราคา
(VALUE BASED SELLING Techniques and Psychology)


โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 

วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้บริหาร ด้านการขายและการตลาดบริษัทชั้นนำ 

ของประเทศและภูมิภาค AEC  

ผู้เขียนหนังสือด้านการขายและการตลาด เช่น 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0,การเจรจาต่อรอง Version 3.0 ได้ผล 100% (การเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย), 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกยุค AEC ฯลฯ 

 

INTRODUCTION : 
ยิ่งลดราคาถี่เท่าไหร่ ยิ่งสะท้อนว่าการตลาดล้มเหลวมากเท่านั้น 
การลดราคาอาจจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้คนซื้อมากขึ้นก็จริง แต่หากทำระยะยาวจนลูกค้าตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า ความเคยชินด้านราคาแล้ว โอกาสการปรับราคาเข้าสู่โหมดปกติก็ดูจะเป็นเรื่องยาก อาจเกิดภาพลบต่อสินค้าก็เป็นได้  

โดยปกติลูกค้ามักเปรียบเทียบราคาและโปรโมชั่นกับคู่แข่ง จนทำให้บริษัทฯ ต่างแข่งขันกันเรื่องการลดราคา เพื่อรักษายอดขายไว้  ซึ่งจริงๆแล้วบริษัทได้ดำเนินการสร้างมูลค่า (Value) ให้กับลูกค้าหลายอย่างนอกเหนือจากราคาขาย  เพียงแต่นักขายไม่ได้วิเคราะห์และนำเสนอมูลค่าที่มอบให้ลูกค้าอย่างเป็นระบบเท่านั้น ทำให้ต้องเกิดการเปรียบเทียบทางราคาเพียงอย่างเดียว  

หลักสูตร Value Selling Techniques จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการสร้างมูลค่าของสินค้าอย่างเป็นระบบ  และวิธีการสื่อสารมูลค่าของสินค้านั้นออกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) แก่ลูกค้าอย่างเป็นระบบ  เพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้า  ลดการเจรจาต่อรองเรื่องราคา และสร้างความเข้าใจอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า 

 

KEY BENEFITS : 
 • สื่อสารเรื่อง Value Selling เพื่อใช้เจรจาต่อรองกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • กอบกู้ยอดขายด้วยทางออกที่มากกว่าลดราคา 

 • บริหารงานขายให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยแนวคิดแบบ Value Selling 

 • ปิดการขายและรักษาลูกค้า จากการวางแผน Value Selling Story ให้กับลูกค้า
   
 • สร้าง Value Selling จากความคาดหวังของลูกค้าที่ใช้งานได้จริง 

 

KEY CONTENTS : 

 • คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีพอแล้วหรือยัง 

 • ถ้าคุณขายแค่สินค้าคุณกำลังติดกับดักแห่งราคาอย่างแน่นอน 

 • ขายเกลือให้ได้ราคาทำอย่างไร 

 • ศิลปะการขายคุณค่า 

 • Selling Price Strategy ถ้าคุณเลือกจะขายด้วยราคา คุณต้องเผชิญกับอะไรบ้าง
   
 • ความแตกต่างระหว่าง Value-based Selling และพฤติกรรมการขายแบบเดิมๆ 

 • การตัดสินใจด้วยอารมณ์และเหตุผล 

 • ความไว้วางใจในการขาย 

 • Workshop การค้นหาความต้องการลึกๆของลูกค้า 

 • Workshop และ Case Study ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในการขายแบบ Value Base Selling 


  METHODOLOGY : 

 • Workshop 

 • Case Study 

 • Role Play 

 • Participation  


  TARGET PARTICIPANTS : 

 • ผู้บริหารงานขาย 

 • ผู้จัดการขาย 

 • หัวหน้าทีมขาย 

 • พนักงานขาย 

 

ระยะเวลา 
1 วัน 

(09.00-16.00 น.) 

การศึกษา 

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท 

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา 

 • Ph.D. in Management, American University of Human Sciences,USA 


ประวัติการทำงาน 

 • บริษัท ลักกี้ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

 • บริษัทโอสถสภา จำกัด 

 • บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จำกัด 

 • บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด 

 • บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด 

 • บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี) 

 • บริษัท ทีโอเอ จำกัด 

 • บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  


หัวข้อที่บรรยาย 

 • การขายเชิงรุก 

 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการจูงใจในการขาย 

 • การขายความคิดและการขายแบบที่ปรึกษา 

 • การขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 

 • การบริหารทีมขาย 

 • การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายภาคปฏิบัติ 

 • การบริหารทีมขาย, การสอนงานการขายและสร้างความเป็นผู้นำ 

 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ทีมขายและการตลาด 

 • การสร้างความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดเชิงบวกในการทำงาน 

 • การเจรจาต่อรองในการขายและจัดซื้อ 

 • การเจรจาต่อรองขั้นสูง การตลาดเชิงกลยุทธ์ 

 • การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 • จิตวิทยาการบริหาร, การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 

 • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (ERM) 

 • สูตรCustomer Careในการรักษาลูกค้า 

 • การช่วงชิงลูกค้าสำคัญกลับคืน 


ประสบการณ์บรรยาย 

 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) 

 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท) 

 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME (ISMED) 

 


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×