Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 86
เมื่อวาน 230
ทั้งหมด 806,719
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 89
เมื่อวาน 257
ทั้งหมด 1,047,475
46. เทคนิคการขายและจิตวิทยาในการกอบกู้ยอดขายแบบเน้นคุณค่าด้วยทางออกที่มากกว่าลดราคา
(VALUE BASED SELLING Techniques and Psychology)


โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 

วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้บริหาร ด้านการขายและการตลาดบริษัทชั้นนำ 

ของประเทศและภูมิภาค AEC  

ผู้เขียนหนังสือด้านการขายและการตลาด เช่น 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0,การเจรจาต่อรอง Version 3.0 ได้ผล 100% (การเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย), 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกยุค AEC ฯลฯ 

 

INTRODUCTION : 
ยิ่งลดราคาถี่เท่าไหร่ ยิ่งสะท้อนว่าการตลาดล้มเหลวมากเท่านั้น 
การลดราคาอาจจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้คนซื้อมากขึ้นก็จริง แต่หากทำระยะยาวจนลูกค้าตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า ความเคยชินด้านราคาแล้ว โอกาสการปรับราคาเข้าสู่โหมดปกติก็ดูจะเป็นเรื่องยาก อาจเกิดภาพลบต่อสินค้าก็เป็นได้  

โดยปกติลูกค้ามักเปรียบเทียบราคาและโปรโมชั่นกับคู่แข่ง จนทำให้บริษัทฯ ต่างแข่งขันกันเรื่องการลดราคา เพื่อรักษายอดขายไว้  ซึ่งจริงๆแล้วบริษัทได้ดำเนินการสร้างมูลค่า (Value) ให้กับลูกค้าหลายอย่างนอกเหนือจากราคาขาย  เพียงแต่นักขายไม่ได้วิเคราะห์และนำเสนอมูลค่าที่มอบให้ลูกค้าอย่างเป็นระบบเท่านั้น ทำให้ต้องเกิดการเปรียบเทียบทางราคาเพียงอย่างเดียว  

หลักสูตร Value Selling Techniques จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการสร้างมูลค่าของสินค้าอย่างเป็นระบบ  และวิธีการสื่อสารมูลค่าของสินค้านั้นออกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) แก่ลูกค้าอย่างเป็นระบบ  เพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้า  ลดการเจรจาต่อรองเรื่องราคา และสร้างความเข้าใจอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า 

 

KEY BENEFITS : 
 • สื่อสารเรื่อง Value Selling เพื่อใช้เจรจาต่อรองกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • กอบกู้ยอดขายด้วยทางออกที่มากกว่าลดราคา 

 • บริหารงานขายให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยแนวคิดแบบ Value Selling 

 • ปิดการขายและรักษาลูกค้า จากการวางแผน Value Selling Story ให้กับลูกค้า
   
 • สร้าง Value Selling จากความคาดหวังของลูกค้าที่ใช้งานได้จริง 

 

KEY CONTENTS : 

 • คุณรู้จักลูกค้าของคุณดีพอแล้วหรือยัง 

 • ถ้าคุณขายแค่สินค้าคุณกำลังติดกับดักแห่งราคาอย่างแน่นอน 

 • ขายเกลือให้ได้ราคาทำอย่างไร 

 • ศิลปะการขายคุณค่า 

 • Selling Price Strategy ถ้าคุณเลือกจะขายด้วยราคา คุณต้องเผชิญกับอะไรบ้าง
   
 • ความแตกต่างระหว่าง Value-based Selling และพฤติกรรมการขายแบบเดิมๆ 

 • การตัดสินใจด้วยอารมณ์และเหตุผล 

 • ความไว้วางใจในการขาย 

 • Workshop การค้นหาความต้องการลึกๆของลูกค้า 

 • Workshop และ Case Study ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในการขายแบบ Value Base Selling 


  METHODOLOGY : 

 • Workshop 

 • Case Study 

 • Role Play 

 • Participation  


  TARGET PARTICIPANTS : 

 • ผู้บริหารงานขาย 

 • ผู้จัดการขาย 

 • หัวหน้าทีมขาย 

 • พนักงานขาย 

 

ระยะเวลา 
1 วัน 

(09.00-16.00 น.) 

การศึกษา 

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท 

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา 

 • Ph.D. in Management, American University of Human Sciences,USA 


ประวัติการทำงาน 

 • บริษัท ลักกี้ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

 • บริษัทโอสถสภา จำกัด 

 • บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จำกัด 

 • บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด 

 • บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด 

 • บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี) 

 • บริษัท ทีโอเอ จำกัด 

 • บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  


หัวข้อที่บรรยาย 

 • การขายเชิงรุก 

 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการจูงใจในการขาย 

 • การขายความคิดและการขายแบบที่ปรึกษา 

 • การขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 

 • การบริหารทีมขาย 

 • การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายภาคปฏิบัติ 

 • การบริหารทีมขาย, การสอนงานการขายและสร้างความเป็นผู้นำ 

 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ทีมขายและการตลาด 

 • การสร้างความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดเชิงบวกในการทำงาน 

 • การเจรจาต่อรองในการขายและจัดซื้อ 

 • การเจรจาต่อรองขั้นสูง การตลาดเชิงกลยุทธ์ 

 • การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 • จิตวิทยาการบริหาร, การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 

 • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (ERM) 

 • สูตรCustomer Careในการรักษาลูกค้า 

 • การช่วงชิงลูกค้าสำคัญกลับคืน 


ประสบการณ์บรรยาย 

 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) 

 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท) 

 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME (ISMED) 

 


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×