Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 479
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,957
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 504
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,720
74. หลักสูตรกลยุทธ์การจัดเรียงสินค้า การส่งเสริมการขายและเทคนิคการขายสำหรับพนักงานขาย และ PC

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 
กูรูด้านการขายและการตลาด จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงในการบริหารองค์กรชั้นนำ 
ระดับประเทศและระดับโลกกว่า 30 ปี 
ผู้เขียนหนังสือ 50 จุดพลิกสู่ผู้นำยุค 4.0 , 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลกยุค AEC, การเจราจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย 

9.00-10.30 
- หากคุณต้องการนำตลาด มีทางเลือกอยู่ 3 ทาง
- เส้นทางเดินของกิจกรรมทางการตลาด 
- การบูรณาการการสื่อสารทางการตลาด
- Workshop กิจกรรมทางการตลาด
- องค์ประกอบสภาพแวดล้อมของห้าง ภาพพจน์ของห้างและผลผลิตของพื้นที่
- Workshop สภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีกที่สำคัญที่สุด 
- ตัวอย่างการจัดห้าง 
- การจัดสินค้าแบบเน้นการมองเห็น 
- Retail Mix 
- Category Management 

10.30 - 10.45  Coffee Break 

10.45 - 12.00
การปฏิบัติการด้านการจัดโชว์สินค้าสำหรับพนักงานขายในตลาด 
- มาตรฐานการจัดเรียงสินค้าเข้าร้านค้า 
- หลักการจัดโชว์สินค้าที่ดี
- มาตรฐานการจัดเรียงสินค้าในห้าง Modern Trade  
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
   พฤติกรรมผู้บริโภค
   มารู้จักพื้นที่ขาย
   หลักของการจัดเรียงผลิตภัณฑ์
   การจัดเรียงผลิตภัณฑ์ 
- เทคนิคการได้พื้นที่ตั้งโชว์โดยใช้งบประมาณน้อย 
- การส่งเสริมการขาย
- เครื่องมือของการส่งเสริมการขาย

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.30  
- ประโยชน์ของการส่งเสริมการขาย
- การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค 
- เปอร์เซ็นต์การส่งเสริมการขายในสินค้าแต่ละประเภท
- การแจกตัวอย่าง 
- การใช้คูปอง
- ปัญหาของการใช้คูปอง 
- แรงดึงและแรงผลักของการส่งเสริมการขายแต่ละประเภทที่ต้องสอดคล้องกัน
- วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายระดับผู้ค้า 
- อาการหนีเสือปะจระเข้ทางการส่งเสริมการขาย 
- การส่งเสริมการขายระดับพนักงานขาย
- บทบาทที่เปลี่ยนไปของ Promotion Agency
- ตัวชี้วัดในการส่งเสริมการขาย ระดับผู้บริโภค ระดับผู้ค้า และระดับพนักงานขาย 
- เคล็ดลับการส่งเสริมการขาย 

14.30 – 14.45  Coffee Break

14.45 – 16.00
- การจัดสรรงบประมาณในการโฆษณา การส่งเสริมการขายระดับผู้ค้าและผู้บริโภค 
- ข้อพึงระวังในการส่งเสริมการขาย 
- กลยุทธ์มัดใจในการส่งเสริมการขาย
- การบริหารสินค้าคงคลัง 
- การบริหารมูลค่าสินค้า
- ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นบ่อยในการจัดการสินค้าคงคลัง 
- การวางแผนสินค้าคงคลัง
- ความเหมาะสมของส่วนผสมสินค้า 
- เงื่อนไขการบริหารสินค้าคงคลัง 
- การบริหารสต๊อกสินค้ากรณีปรกติและกรณีเป็นฤดูกาล

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×