Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 9
เมื่อวาน 246
ทั้งหมด 494,930
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 9
เมื่อวาน 270
ทั้งหมด 666,714
28. หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆ สูตร DISC


หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆ สูตร DISC
( Professional Selling Skills to DISC Personality Types )

 อบรมโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา www.VichaiSalesAcademy.com

 

หลักการและเหตุผล

       ในโลกแห่งธุรกิจที่ต้องชิงไหวชิงพริบตลอดเวลาเพราะการแข่งขันที่ไม่เคยทำให้นักธุรกิจได้หยุดพัก  ธุรกิจที่จะเอาชนะสมรภูมิการแข่งขันได้ต้องมีทีมขายที่เจนสนาม และหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับนักขายที่เจนสนามและสามารถได้รับการยอมรับจากลูกค้าผู้เป็น Decision Maker ในคำสั่งซื้อก็คือ ความสามารถในการสร้างการยอมรับและไว้วางใจ ( Trust ) ซึ่งการยอมรับจะเกิดขึ้นได้ก็จากการสื่อสารและเข้าถึงบุคลิก ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าคนสำคัญนั้นๆ หลักของ DISC ซึ่งถูกค้นคิดขึ้นเพื่อทำให้เราสามารถวิเคราะห์ จำแนกและเข้าถึงบุคคลทั้ง 4 ประเภท ซึ่งจะส่งผลให้นักขายที่สามารถวิเคราะห์และเข้าถึงบุคคลเหล่านั้น สามารถเสนอขายสินค้าและความคิดให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆสูตร DISC ( Professional Selling Skills to DISC Personality Types ) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะในการขายอย่างมืออาชีพให้กับองค์กรของท่านในการจัดการกับลูกค้าทุกประเภทให้สัมฤทธิผล

 

 วัตถุประสงค์
 หลักสูตรนี้จึงกำเนิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ

1.     เรียนรู้การจำแนกบุคลิกและพฤติกรรมของลูกค้าตามสูตร ของ DISC Personality Types

2.     ฝึกฝนการวิเคราะห์บุคคลตาม DISC Personality Types

3.     เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

4.     เรียนรู้เทคนิคและลูกเล่นในการขายสินค้าและความคิดให้กับบุคคลแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิผลและ 

        ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขัน

5.     เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษนอกเหนือจากทฤษฎีของ DISC Personality Types

 

หัวข้อการสัมมนา

1.     กลยุทธ์การเป็นผู้นำตลาด

2.     เส้นทางเดินของกิจกรรมการตลาด

3.     มุมมองใหม่ของการขาย

4.     Workshop การขายแบบมีกลยุทธ์ควรทำอย่างไร?

5.     Workshop / บทบาทสมมติเพื่อเข้าใจพลังการขายและสไตล์การขายแบบต่างๆ

6.     การเตรียมตัวทางใจในการขาย

7.     การสร้างทัศนคติในงานขาย

8.     อุปนิสัยที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จในการเป็นนักขาย

9.     การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า สูตร DISC

10.  การจำแนกพฤติกรรมเด่นและด้อยของกลุ่ม DISC

11.  ก่อนวิเคราะห์คนซื้อ ต้องวิเคราะห์คนขายก่อน

 พนักงานขายเองเป็นคนประเภทไหน

12.  การปรับตัวของพนักงานขายแต่ละประเภทให้เข้าได้กับกลุ่ม DISC

13.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม สิงโต

14.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม ปลาทอง/นกยุง

15.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม สุนัข/ปลาโลมา

16.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับกลุ่ม นกฮูก

17.  พฤติกรรมและกลยุทธ์การขายสำหรับบุคคลนอกเหนือกลุ่ม DISC

( Non DISC Group )

18.  การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายสำหรับบุคคลประเภทต่างๆเมื่อพนักงานขายถูกปฏิเสธ

19.  Diagram การเสนอขายแบบ จูงใจ ไม่ใช่การรับคำสั่งซื้ออย่างเดียว

20.  องค์ประกอบสำคัญของการเป็นนักขายที่ปรึกษาให้กับบุคคลกลุ่ม DISC


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×