Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 132
เมื่อวาน 30
ทั้งหมด 714,844
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 154
เมื่อวาน 37
ทั้งหมด 935,408
60. หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงานยุค Disruption (Problem Solving and Decision Making in Business in The Era of Disruption)
อบรมโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
กูรูด้านการบริหาร การขายและการตลาด 
ผู้แต่งหนังสือ  50 เคล็ดลับสู่สุดยอดผู้นำ 4.0 , 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลก  ,การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย
ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้บริหารการขายและการตลาดบริษัทชั้นนำของประเทศและภูมิภาค AEC


หลักการและเหตุผล
ในโลกแห่งธุรกิจที่ต้องชิงไหวชิงพริบตลอดเวลาเพราะการแข่งขันที่ไม่เคยทำให้นักธุรกิจได้หยุดพัก  การมอง การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีทักษะและการตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้นๆรวมถึงการวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาและเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมืออาชีพย่อมเป็นคมการแข่งขันที่น่าเกรงขามของคู่แข่งในทางธุรกิจอย่างแน่นอนในยุคของ Disruption ซึ่งเป็นยุคที่คู่แข่งขันทีลูกค้าเล็กแต่รวดเร็วและแม่นยำจะได้เปรียบกว่าลูกค้ารายใหญ่แต่เชื่องช้าและพลาดเป้า


หัวข้อการสัมมนา
1. Disruption ที่ทุกคนกลัว
2. การเอาชนะ Digital Disruption
3. การแก้ปัญหาด้วย Toolset Skillset Mindset ในยุค Digital Disruption
4. วิชาที่คุณจะเอาชนะ Digital Disruption 
5. ปัญหาและการบ่งชี้ปัญหา
6. ปัญหาคุณภาพ
7. ประสิทธิภาพของหน่วยงานธุรการ
8. 5 W 1H กับการแก้ปัญหา
9. ข้อมูลและแหล่งของข้อมูล
10. ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า
11. พื้นฐานของการแก้ปัญหา
12. ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
13. ขั้นตอนพื้นฐานของการแก้ปัญหา
14. ขั้นตอนการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสายการผลิต
15. การแก้ปัญหา 7 ขั้นแบบ QC
16. ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ Makigami
17. เครื่องมือช่วยต่างๆในการแก้ปัญหา
18. การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ
19. การตั้งมาตรฐาน
20. การตัดสินใจ
21. ภาวการณ์ตัดสินใจ
22. กระบวนการการตัดสินใจ
23. ประเภทของการตัดสินใจ
24. การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
25. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
26. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน
27. การตัดสินใจตามลำดับขั้น
28. ไคเซน
29. ขอบเขตและแนวทางการใช้ไคเซนปรับปรุงงาน
30. หลักการทำไคเซน 3 ขั้นตอน
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×