Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 26
เมื่อวาน 367
ทั้งหมด 578,984
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 26
เมื่อวาน 387
ทั้งหมด 769,246
37.หลักสูตรการสัมมนา การตลาดพื้นฐานและการตลาดสมัยใหม่ ( 2 วัน )

หลักสูตรการสัมมนา 

การตลาดพื้นฐานและการตลาดสมัยใหม่ ( 2 วัน )

Fundamental & Modern Marketing ( 2 Days )
โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
กูรูด้านการขายและการตลาด จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงในการบริหารองค์กรชั้นนำ
ระดับประเทศและระดับโลกกว่า 30 ปี
ผู้เขียนหนังสือ 50 จุดพลิกสู่ผู้นำยุค 4.0 , 50 เคล็ดลับ CEO ระดับโลกยุค AEC, การเจราจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย 

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการตลาดพื้นฐานและการตลาดสมัยใหม่ ( 2 วัน ) นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ต้องการเสริมทักษะด้านการตลาดให้กับทีมงานและผู้บริหารเพื่อให้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการเสริมทักษะพื้นฐานแข็งแกร่งและถูกต้องจากผู้มีประสบการณ์จริงด้านการบริหารการตลาดกับองค์กรข้ามชาติด้านสินค้า FMCG มาเป็นเวลาหลายสิบปี ขณะเดียวกันได้เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาเอกและโททางด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงการอบรมพัฒนาทักษะด้านการตลาดกับผู้ปฏิบัติจริงในตลาดมากว่า 30 ปี


หัวข้อการสัมมนา

วันที่ 1  
ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
บทที่ 1 กลยุทธ์ทางการตลาด
 • Leading at the Speed of Growth
 • การวางแผนกลยุทธ์ ( Planning ) การปฏิบัติการ ( Implementing ) การควบคุม ๖ ( Controlling )
 • ขบวนการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
 • ลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ทางกลยุทธ์
 • การวางแผนกลยุทธ์ระดับบริษัท ๖ ( Corporate Strategy )
 • ลักษณะกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ
 • การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับกลยุทธ์
 • ขบวนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ( Marketing Strategy Process )

บทที่ 2 การทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค
 • ความแตกต่างของอดีต ปัจจุบันและอนาคต
 • The Eight Truths of Marketing to Women
 • Contemporary Popcorn Report - Gen-C Consumer Behavior
 • Majority of Smartphone Shoppers Purchases
 • Five Drivers of Changes
ส่วนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
ส่วนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

บทที่ 3 การแบ่งกลุ่มทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการ วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์สถานการณ์
 • การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และโครงสร้างการตลาด
 • การแบ่งส่วนทางการตลาด Segmenting Markets
 • การเรียนรู้ตลาดอย่างต่อเนื่อง
 • การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ( Development of Positioning Strategy )
 • การแบ่งกลุ่มทางการตลาด ( Marketing Segmentation )
 • การเลือกตลาดเป้าหมาย ( Targeting )
 • การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ( Positioning )

บทที่ 4 นโยบายผลิตภัณฑ์
 • ลักษณะของผลิตภัณฑ์
 • องค์ประกอบของ Market Offering
 • ลำดับของ Value Hierarchy
 • การแบ่งประเภทของ ผลิตภัณฑ์
 • การแบ่งประเภทสินค้า อุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม
 • Product Differentiation
 • Design
 • การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
 • Product System & Mix
 • Ingredient Branding
 • Packaging
 • การรับประกัน

บทที่ 5 การเข้าสู่ตลาด
 • การตลาด 1.0 2.0 3.0 และ 4.0
 • Pyramid ของ ลูกค้า
 • ทฤษฎีแรงกดดันทั้ง 5 ( Five Forces )
 • การวิเคราะห์คู่แข่งขัน ( Analyzing Competitors )
 • โครงสร้างของตลาดและกลยุทธ์ของแต่ละผู้เล่นในตลาด
 • กลยุทธ์การตั้งรับ ( Defense Strategies )
 • กลยุทธ์การบุก ( Attack Strategies )
 • ส่วนแบ่งของการตลาดที่เหมาะสม ( Optimal Market Share )
 • การตลาดแบบเฉพาะ Nichemanship
 • ความสมดุลของกลยุทธ์

วันที่ 2
บทที่ 6 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • กลยุทธ์การส่งเสริมและสื่อสารทางการตลาด
 • การบูรณาการการสื่อสารทางการตลาด ( Integrated Marketing Communication )
 • การโฆษณา
 • การส่งเสริมการขาย
 • การประชาสัมพันธ์
 • การตลาดทางตรง
 • วิวัฒนาการของ IMC
 • เส้นทางเดินทางการตลาด
 • การบูรณาการการสื่อสารทางการตลาด
 • การให้ความสำคัญของ IMC ในสินค้า B2C และ B2B
 • ความแตกต่างของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • ความแตกต่างของการส่งเสริมการขายและการโฆษณา
 • การให้ความสำคัญกับการบริหารทีมขาย
 • ความชำนาญทางการตลาดแบบเดิม 
 • ความชำนาญทางการตลาดที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

บทที่ 7 การกำหนดราคาที่ดีที่สุด
 • The Internet Changes the Pricing Environment
 • ความผิดพลาดในการตั้งราคา
 • Consumer Psychology and Pricing
 • การตั้งราคาอ้างอิง ( Consumer Reference Price )
 • ขั้นตอนการตั้งราคา
 • การเลือกวัตถุประสงค์ในการตั้งราคา
 • การกำหนดดีมานต์
 • ความยืดหยุ่นของดีมานต์
 • ปัจจัยที่ทำให้มีความอ่อนไหวด้านราคาต่ำ
 • การประมาณการต้นทุน
 • การวิเคราะห์ต้นทุนคู่แข่งขัน
 • 3 Cs Model
 • การเลือกวิธีตั้งราคา
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ( Break-Even Chart Analysis )

ส่วนที่ 3 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
บทที่ 8 พนักงานขายและการบริหารการขาย
 • การวางคนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน
 • การคัดเลือกคนเก่งและดีเข้าร่วมงานกับบริษัท
 • การยึดเหนี่ยวเสือ
 • พลังความคิดบวกต่อธุรกิจ
 • ลักษณะการเป็นผู้นำการขายเชิงบวก
 • การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าว
 • การควบคุมและประชุมการขาย
 • วงจรการฝึก
 • วงจร Designing and Managing the Sales Force
 • Motivation of Maslow and Herzbert Style
 • สูตรต้องห้ามของผู้จัดการขาp
 • การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประเมินผลพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 9 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • การชนะการตลาดด้วยข้อมูล ( Winning with Information )
 • การตลาดสัมพันธภาพกับลูกค้า ( Customer Relationship Management ( CRM )
 • ทุกบริษัทต้องการ CRM หรือไม่ ?
 • The TRM Evolution
 • Customer Pyramid Analysis
 • Why Winback ทำไมต้องช่วงชิงลูกค้าเก่ากลับคืน ?
 • การสูญเสียลูกค้าคนหนึ่งมีมูลค่าเท่าไร ?
 • ทำไมการสูญเสียจึงไม่ถูกจัดการ ?
 • เราได้อะไรจากการ Winback ?
 • ขบวนการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ( One to One Marketing )
 • ข้อมูลลูกค้าแบบไหนที่ต้องรวบรวม ?
 • จะคำนวณมูลค่าตลอดอายุของลูกค้าได้อย่างไร ?
 • ทำไม Database Marketing จึงแพง ?


นำการสัมมนาโดย ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ปฏิบัติจริงและวิทยากร/อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขาย ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการบริหารการตลาด การขาย และ บริหารทีมขาย

ประสบการณ์การทำงานในการบริหาร การขายและการตลาด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด   
 • รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด
ตำแหน่งงานในอดีตในตำแหน่งผู้บริหารด้านการตลาดและการขาย
 • บริษัท พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล จำกัด ( พีแอนด์จี )  
 • บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน
 • บริษัท เป๊ปซี่โคล่า เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
 • บริษัท ยิลเลตต์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ทีโอเอ จำกัด
วิทยากรการฝึกอบรม  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
วิทยากรและอาจารย์พิเศษ
 • หลักสูตรปริญญาโทและเอกทางการบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยลัยชั้นนำ  
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย มหิดล , มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย นเรศวร, มหาวิทยาลัย ปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ฯลฯ

การสัมมนาจะดำเนินการในลักษณะ Participant Centric โดยเน้นหลักการของ TWCC ( Training , Workshop , Consulting and Coaching ) โดยจะมี VDO ประกอบตลอดการสัมมนา 2 วัน ( 12 ชั่วโมง )

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×