Banner hotline


 

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 65
เมื่อวาน 367
ทั้งหมด 579,023
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 67
เมื่อวาน 387
ทั้งหมด 769,287
40. หัวข้อการสัมมนาหลักสูตร วิธีรับมือกับความขัดแย้งและลูกค้าที่มีปัญหาอย่างประสบผลสำเร็จ


โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา  


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดบริษัทชั้นนำ ของประเทศและภูมิภาค AEC 

ผู้เขียนหนังสือด้านการขายและการตลาด เช่น การเจรจาต่อรอง Version 3.0 ได้ผล 100% (การเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย) 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกยุค AEC, 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0 ฯลฯ 

หลักการและเหตุผล 

เคยมีคำกล่าวว่า หากลูกค้าของท่านมีปัญหาก็เท่ากับธุรกิจของท่านก็มีปัญหาแล้วเช่นกัน หลักสูตรการสัมมนานี้จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายมืออาชีพสามารถบรรลุถึงความสามารถลำดับต้นๆที่นักขายมือเซียนมี นั่นคือความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้งและความสามารถในการจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหาอย่างประสบผลสำเร็จ 

หัวข้อการสัมมนา 

1. การวิเคราะห์การขายแบบเก่าและแบบใหม่ 

2. Workshop การขายและขบวนการกิจกรรมทางการตลาด 

3. Workshop การขายเชิงกลยุทธ์ 

4. สไตล์ของพลังการขายแบบต่างๆ 

5. อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขาย 

6. การค้นหาความต้องการของลูกค้า 

7. การเตรียมตัวเตรียใจของนักขาย 

8. การบริหารปิรามิดของลูกค้า 

9. การอธิบายคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสินค้า 

10. การวิเคราะห์ Selling Process 

11. ทฤษฏี 20 : 80 บวก ทฤษฎี 90 : 10 

12. การเพิ่มสถิติการขาย 

13. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการขาย 

14. อุปนิสัยที่ดีของนักขาย 

15. การเตรียมพร้อมเพื่อการขายกับลูกค้า 

16. สูตร การสร้าง Sales Performance 

17. สูตรทัศนคติในการขาย PEYSOF 

18. การเริ่มต้นแนะนำสินค้าอย่างมีผลสร้างสรรค์ 

19. Workshop การวิเคราะห์อัตราเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการขาย 

20. การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 

21. การบริหารความขัดแย้งของลูกค้า 

22. ขั้นตอนในการบริหารความขัดแย้ง 

23. Analysis Stage , Confrontation Stage  และ Resolution Stage 

24. ขั้นตอนในการบริหารความขัดแย้ง  

25. Dictation, Arbitration,  Mediation และ Negotiation 

26. เทคนิคในการบริหารความขัดแย้ง 

27. การสื่อสารที่ได้ผลแบบ Two Way and One on One 

28. สูตรต้องห้ามของผู้จัดการขาย 

29. ผลประโยชน์ที่ลูกค้าทั่วไปต้องการ 

30. ผลประโยชน์ที่ลูกค้าแบบ B2B ต้องการ 

31. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย 

32. พฤติกรรมการบริโภคและขบวนการตัดสินใจของลูกค้า 

33. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ 

34. รูปแบบการตัดสินใจด้วยอารมณ์และเหตุผล 

35. ตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการซื้อ 5 ประการ 

36. บันไดแห่งความจงรักภักดีของลูกค้า 6 ขั้น 

37. การวิเคราะห์ภาษากาย 

38. การตอบสนองต่อภาษากายสูตร OSL 

39. รูปแบบการขายแบบจูงใจ ( Persuasive Selling Format ) 

40. การเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์ 

41. สิ่งเร้าในการเสนอขายแบบจูงใจ 

42. สูตร PERFECT ในการเสนอขายแบบสมบูรณ์แบบ 

43. Checklist of Persuasion 

44. Workshop ประเภทของลูกค้าที่มีปัญหาแบบต่างๆที่เราต้องพบในการทำงาน หลักสูตร นี้ดำเนินการสัมมนาแบบ ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยมีการทำ Workshop และ การ VDO ประกอบการสัมมนา 6 ชั่วโมง นำสัมมนาโดย  

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 

ประสบการณ์ในการบริหารการขายและการตลาด :   

     กรรมการผู้จัดการบริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

     รองผู้อำนวยการการขาย บริษัทโอสถสภา จำกัด 

     ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด 

      ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัทโฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย 

      ผู้จัดการภาคบริษัท พีแอนด์จี จำกัด ( P&G - Proctor & Gamble ) 

      วิทยากร ฝึกอบรมและอาจารย์พิเศษด้านงานขายและการตลาด 

      สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

      สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

      สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น 

      หลักสูตร ปริญญาเอกและโททางการบริหารธุรกิจ  

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัย มหิดล 

      มหาวิทยาลัย เกษตร  

      มหาวิทยาลัย ปัญญาภิวัฒน์ 

      มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น ฯลฯ 


 
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×