Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 176
เมื่อวาน 153
ทั้งหมด 796,462
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 194
เมื่อวาน 234
ทั้งหมด 1,035,573
2.กลยุทธ์การทวงหนี้ทางธุรกิจ
หลักสูตร กลยุทธ์การทวงหนี้ทางธุรกิจ


หลักการและเหตุผล

การขายในสภาวะวิกฤตนอกจากต้องขายให้ได้ตามเป้าหมายที่มิอาจเพิ่มให้มากขึ้นได้ดังใจของผู้บริหารระดับสูงในบริษัทแล้ว ภาระอันหนักอึ้งอีกอย่างหนึ่งที่ฝ่ายขายและฝ่ายตลาดจะต้องบรรลุถึงให้ได้ที่เป็นลักษณะเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยก็คือ การขายได้ต้องเก็บเงินให้ได้ เพราะหากเก็บเงินไม่ได้ผลลัพธ์ไม่เพียงแต่จะไม่บรรลุ KPI ที่สำคัญยิ่งของฝ่ายขายเท่านั้นแต่อาจจะมีผลทำให้ธุรกิจต้องถึงขั้นล้มละลายก็เป็นไปได้ ด้วยสมการที่ว่า หากขายน้อยแต่หนี้เสียน้อย ธุรกิจยังอยู่ได้ แต่ถ้าขายมากแล้วหนี้เสียมากธุรกิจมีแต่จะต้องพบกับความหายนะอย่างแน่นอน หลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นมากเพื่อติดอาวุธทางทักษะและปัญญาให้ขุนพลนักขายได้มีความเป็นนักขายมืออาชีพอย่างครบวงจรที่หากต้องการขายได้ก็ต้องเก็บเงินให้ได้เช่นกัน

หัวข้อการสัมมนาและการทำ Workshop

สูตรในการขายและทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.การพัฒนาทัศนคติในการขายและทวงหนี้

   2.สูตรการเข้าพบลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง

   3.สูตร การขายและทวงหนี้แบบ PERFECT, APPROACH,

   4.ความสัมพันธ์ระหว่าง Supplier และ Customer แบบ B2B

   5.การบริหารเวลาในขายและทวงหนี้เชิงกลยุทธ์

การจัดการข้อโต้แย้งในการขายและทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

   6.การจัดการข้อโต้แย้งอย่างได้ผล

   7.การปิดการขายทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

   8.Diagram การขายและทวงหนี้แบบจูงใจ

การขายแบบเชิงปรึกษาในสภาวะวิกฤติ

   9.องค์ประกอบการขายเชิงปรึกษา ( Consultative Selling )

การพิจารณาเครดิตและขั้นตอนการทวงหนี้

   10.การพิจารณาเครดิต

   11.การเก็บข้อมูลของลูกค้า

   12.การขอข้อมูลจากธนาคารและแหล่งอ้างอิง

   13.การใช้ Credit Agency

   14.การทำรายงานทางเครดิต

   15.กลุ่มวิเคราะห์เครดิตของอุตสาหกรรม

   16.วิธีการที่พนักงานขายจะเก็บข้อมูลทางเครดิตที่สำคัญ

   17.องค์ประกอบอื่นๆในการพิจารณาเครดิต

   18.ขั้นตอนการเก็บหนี้

   19.การสังเกตสัญญาณอันตราย

   20.การเก็บหนี้กับลูกค้าที่อิดเอื้อน

   21.การไปทวงหนี้ด้วยตนเอง

   22.การโทรศัพท์ตามทวงหนี้

   23.การใช้จดหมายตามทวงหนี้

ข้อคิดในการบริหารเครดิต

   24.การบริหาร Collection Incentive ดาบ2คม

   25.การบริหารCredit Rating ดาบหลายคม

   26.การดูหลักทรัพย์ในการปล่อยสินเชื่อ

   27.การบีบวงเงินเครดิต

   28.กลยุทธ์การบังคับให้ลูกค้าชำระเงินตามกำหนด

    29.กรณีเช็คเด้ง

   30.ประนีประนอมหนี้

   31.การกำหนดกฏเกณฑ์ความรับผิดชอบหากลูกค้ากลายเป็นหนี้สูญ

         หลักสูตร นี้ดำเนินการสัมมนาแบบ ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยมีการทำ Workshop และ การ VDO ประกอบการสัมมนา ชั่วโมง

 

 

นำสัมมนาโดย

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

รองผู้อำนวยการการขาย บริษัทโอสถสภา จำกัด

อดีตผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด

 

วิทยากร ฝึกอบรมและอาจารย์พิเศษด้านงานขายและการตลาด

-         สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

-         สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

-         สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น

-         หลักสูตร ปริญญาเอกและโททางการบริหารธุรกิจ

                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                         มหาวิทยาลัย มหิดล

                        มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

                                    มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย

                                ฯลฯ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×