Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 72
เมื่อวาน 230
ทั้งหมด 806,705
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 75
เมื่อวาน 257
ทั้งหมด 1,047,461
              โรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด และ อบรมการเจรจาต่อรอง พร้อมบริการจัดหาทีมขายและการตลาด เป็นชมรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของวงการการขาย การตลาดและ การเจรจาต่อรอง

                 เรามีหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมการขาย อบรมการขายและการบริการ สำหรับนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด เพื่อนักการตลาด และการอบรมการเจรจาต่อรอง โดยหลักสูตรได้มีการทำ Workshop มีการ Training และมีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ เราได้รับความไว้วางใจให้ไปเป็นวิทยากรในการอบรมการขาย อบรมการขายและการบริการ สำหรับนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด เพื่อนักการตลาด และการอบรมการเจรจาต่อรอง แก่หน่วยงาน สำนักงาน และบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ภาพบรรยากาศการอบรม


อบรมที่บริษัทของท่าน 

In-house Training

Public Training

เน้น Workshop และ Roleplay

อบรมแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก
Coaching One-on-One / Small Group
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ต้องการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องในการขาย
การเจรจาต่อรอง การตลาดและการบริการ
หรือ ผู้ที่ไม่สะดวกเรียนแบบกลุ่มใหญ่
เชิญปรึกษา ดร.วิชัย 081-9252266 , 081-8112963


*** ทุกหลักสูตรราคาปกติ ***

อบรม หนึ่ง ต่อ หนึ่ง

อบรมกลุ่มเล็ก
VichaiSalesAcademy โรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย รับอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการขายและการบริการ บริการฝึกอบรมการขาย อบรมนักขาย และอบรมการเจรจาต่อรอง โดยอาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ที่ปรึกษาและรับแก้ปัญหาด้านการขาย การตลาดและการเจรจาต่อรอง เรามีหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมการขาย อบรมการขายและการบริการ สำหรับนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด เพื่อนักการตลาด และการอบรมการเจรจาต่อรอง โดยหลักสูตรได้มีการทำ Workshop มีการ Training เหมาะสำหรับ อบรมพนักงานขาย, อบรมนักขาย, อบรมเซลส์แมน, อบรมการขาย, อบรมบริหารการขาย, อบรมนักการตลาด, ฝึกอบรมการตลาด, อบรมการบริหารการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรอง, อบรมการต่อรอง, Sales Training, Marketing Training, Training Salesman, Sales Management Training, Negotiation Training


เรียนฟรี! กับ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ใน VDO โรงเรียนนักขาย     
      
      

VDO Clip

      
เจรจาต่องรอง (แบบ 3.0) ได้ผล 100%
http://men.mthai.com/work/work-tips/2182.html
50 เคล็ดลับบริหาร CEO ระดับโลก
http://men.mthai.com/work/work-tips/2516.html
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×