โรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการการอบรมวิชาการขาย การตลาด และการเจรจาต่อรอง พร้อมบริการจัดหาทีมขายและการตลาด เป็นชมรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของวงการขาย การตลาดและการเจรจาต่อรอง

เรียนฟรีกับ ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ใน VDO โรงเรียนนักขาย ชุดที่ 1-30

Test_prop
shutterstock_FC00042

เทคนิคการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์

Strategic Sales Presentation
ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา


shutterstock_FC00070

การขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพสูงภาคปฏิบัติ

Highly Effective Tele-marketing in Practice 

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 


 

 

foll

เทคนิคบริหารยอดขายอย่างไรให้ถึงเป้า 

How to Achieve Your Sales Target

ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา


busiss

การบริหารการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ 
Key Account Management
ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา


sales-profile
Dr_vishai

ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา
Vichai Vongsilpavattana Ph.D.


9786162362507L

เจรจาต่องรอง (แบบ 3.0) ได้ผล 100%

http://men.mthai.com/work/work-tips/2182.html


sales-Marketing
MU034-075

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ขั้นสูง
Advance Business Negotiation
ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา


shutterstock_FC00031

การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ทีมงานขายและการตลาด

How to build PositiveThinking for Sales & Marketing Teams
ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา


shutterstock_FC00033

การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพ ภาคปฏิบัติ
Professional Sales Objection Handling & Closing in Practice
ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา


497083-(4)

การบริหารทีมขายอย่างมีวิสัยทัศน์

Visionary Salesfoce Management
ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา

sales-Knowledge
278161_book2thumb3bkk
ฉลาดแสร้งโง่ icon_new
- ความรู้ต่างๆ icon_new
- ความรู้ต่างๆ

- ความรู้ต่างๆ
- ความรู้ต่างๆ

 


 

50-secrets-ceo-dr-vichai

50 เคล็ดลับบริหาร CEO ระดับโลก

http://men.mthai.com/work/work-tips/2516.html

Banner hotline

Menu_03_thai
Menu_02_thai
Menu_01_thai
Menu_05_thai

Menu_04_thai


Gallery01
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Super Sales Manager


Gallery02Celica Intertrade Co.,Ltd.


Gallery03
PC Training

Facebook Twitter